امروز سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

بانکداری و اقتصاد بدون ربا باید در کشور عملیاتی شود پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۲:۴۱


بانکداری و اقتصاد بدون ربا باید در کشور عملیاتی شود تعداد بازدید: ۲۹۳

حجت الاسلام محسن زاده ابراز کرد: مجریان نظام جمهوری اسلامی و دست اندر کاران بانکی و اقتصادی باید به این باور و اعتقاد برسند که می شود بانکداری و اقتصاد بدون ربا را در کشور عملیاتی کرد.
 

حجت الاسلام ابوالقاسم محسن زاده، نماینده طلاب و فضلای شهرستان سراب در مجمع نمایندگان حوزه علمیه در گفت و گو باخبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع با بیان اینکه هیچ کاری با شعار تحقق پیدا نمی کند، اظهار داشت: تحقق هر کاری به اقدام و عمل نیاز دارد و با شعار دادن صرف کاری به پیش نمی رود.

 

وی با اشاره به اینکه برای انجام هر اقدامی شعار لازم است؛ ولی کافی نیست، بیان کرد: برای انجام هر کاری انسان باید در ابتدا آن را باور کند و به آن اعتقاد داشته باشد، سپس در انجام آن اقدامی انجام دهد.

 

حجت الاسلام محسن زاده افزود: برای عملیاتی کردن مطالبات رهبر معظم انقلاب در رابطه با حوزه انقلابی اگر کسی به این باور نرسد ولو اینکه همایش و جلسات زیادی هم برگزار شود و شعاری هم بدهد این کارها سرانجامی ندارد.

 

نماینده طلاب و فضلای سراب اظهار داشت: با توجه به اینکه دین در همه زمینه ها حرف برای گفتن دارد، حوزه هم در بعضی زمینه ها می تواند عملا وارد میدان شود، ولی باید مسائل را اولویت بندی کند و چون حوزه در مسائل آموزشی و فرهنگی درگیر است در این زمینه ها می تواند ایده های عملیاتی بدهد و گام های عملی بردارد.

 

وی ادامه داد: در مسائل اقتصادی و بانکداری درست است که حوزه تاکنون به صورت جدی وارد میدان نشده است؛ ولی به صورت تئوری چرا به صورت تئوری و نظری حوزه های علمیه در این زمینه از همان شکل گیری حکومت نبوی در مدینه النبی خلاصه حکومت داری کردند، مسائل اقتصادی و تجارت حتی بین سرزمین های اسلامی و غیر اسلامی برقرار بوده است.

 

حجت الاسلام محسن زاده گفت: مسلمانان با غیر مسلمانان از همان اول براساس مبانی شرعی کارهای تجاری را انجام دادند و فعالیت های اقتصادی شان براساس مبنای شرعی بوده است و حتی نظر علما این بود که بازاریان باید مسائل شرعی تجارت را یاد بگیرند، بنابراین اینکه حوزه از همان اول نظرات علمی داشته، درست است.

 

 رئیس کمیسیون گزینش و جذب در مجمع نمایندگان خاطر نشان کرد: شاید حوزه تا کنون به صورت جدی وارد مسائل اقتصادی و بانکداری نشده است، ولی امروزه شرایط اقتضا می کند که حوزه علمیه و بزرگان دین به صورت عملیاتی وارد میدان شوند و مردم مسائل دینی و فکری را در مسائل اقتصادی و بانکداری عملا لمس کنند.

 

وی عنوان کرد: آیت الله مکارم شیرازی، وحید و سبحانی و دیگر شخصیت های حوزی به شدت مخالف سود بانکی هستند پس حوزه می تواند در این زمینه ها هم وارد میدان شود.

 

حجت الاسلام محسن زاده ابراز کرد: مجریان نظام جمهوری اسلامی و دست اندر کاران بانکی و اقتصادی باید به این باور و اعتقاد برسند که می شود بانکداری و اقتصاد بدون ربا را در کشور عملیاتی کرد.