امروز سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

حوزه علمیه انقلابی نیازمند طلاب مستعد و توانمند است پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۸:۵۶


حوزه علمیه انقلابی نیازمند طلاب مستعد و توانمند است تعداد بازدید: ۳۳۵

‌عضو مجمع نمایندگان حوزه علمیه با بیان اینکه بحث نخبه گزینی قبل از ورود به حوزه به عنوان گزینش باید مد نظر باشد، اظهار داشت: بعد از ورود طلبه به حوزه بایستی در کنار دروس حوزوی، تخصصی در یک کار یا درس داشته باشد تا بتوانند کارای بیشتری از خود نشان دهد.

حجت الاسلام جلال مرادی، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع نمایندگان با بیان اینکه حوزه علمیه در پشتیبانی از مشکلات فکری نظام موفق عمل کرده است، اظهار داشت:  در رابطه با موفق بودن حوزه نسبت به پشتیبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آنچه تا به امروز انجام شده است، موفق بوده است.

 

 ‌رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای استان همدان ادامه داد: در عصر حاضر دنیا متفاوت شده است به این معنا که رسانه ها، ابزار، روش ها و وسایل تبلیغات دشمنان علیه، نظام اسلامی سرعت و سبقت خاصی را گرفته است، بنابراین متناسب با آن باید نظام مقدس جمهوری اسلامی را حمایت کرد.

 

حجت الاسلام مرادی اظهار داشت: در این جهت کاستی هایی وجود دارد که همان توجه و تکیه رهبر معظم انقلاب برای اینکه حوزه بایستی پشتیبانی فکری نظام باشد به این کاستی ها و به این نواقص بود که امروز وجود دارد.

 

 عضو مجمع نمایندگان حوزه علمیه اظهار داشت: در خیلی از موارد ما افراد جایگزین برای انجام کاری را نداریم، حتی بعضی از مسؤولانی که روحانی هستند جایگزینی برای آنان نداریم این کاستی است که در جامعه وجود دارد، بنابراین بایستی رفع شود.

 

وی با بیان اینکه با شعار دادن صرف هیچ چیزی اتفاق نمی افتد، اظهار داشت: هدف گذاری یک کار عملیاتی را مطالبه می کند، و در کوتاه مدت یا بلند مدت این هدف گذاری ها باید انجام شود، تنها با شعار دادن و سمینار گرفتن بدون انجام کاری نمی توانیم به یک حوزه انقلابی دست یابیم.

 

رئیس کمیسیون مالی اقتصادی مجمع نمایندگان عنوان کرد: برای رسیدن به یک حوزه انقلابی بایستی برنامه های که برای تربیت نیروهای انقلابی و جود دارد پی ریزی شوند و بایستی در حوزه کادرسازی برای نظام، تلاش فراوان شود در واقع اگر کادرهای ما انقلابی باشند خیلی از مسیر را رفته ایم.

 

حجت الاسلام مرادی افزود: برای ایجاد حوزه انقلابی بایستی به جای پذیرش طلاب، گزینش طلاب داشته باشیم یا نخبه گزینی کنیم همانند برخی از نهادهای انقلابی که این کار را انجام می دهند یعنی از آن هسته بسیجی که وجود دارد، نخبگانش را برای حوزه علمیه گزینش کنیم.

 

وی ادامه داد: در واقع این نخبگان هستند که می توانند به عنوان کادر برای استفاده در نظام انتخاب شوند؛ ولی جوانی که پس از اینکه همه درها به رویش بسته شد و به حوزه علمیه پناه آورد نمی تواند در این مسیر موفق باشد.

 

عضو مجمع نمایندگان حوزه علمیه با بیان اینکه بحث نخبه گزینی قبل از ورود به حوزه به عنوان گزینش باید مد نظر باشد، افزود: بعد از ورود طلبه به حوزه بایستی در کنار دروس حوزوی، تخصصی در یک کار یا درس داشته باشد تا بتوانند کارای بیشتری از خود نشان دهد.

 

وی با ابراز تاسف گفت: متاسفانه طلاب پس از ورود به حوزه با توجه به تلاش های بسیاری که در خواندن درسهای حوزوی داشتند؛ ولی تخصص خواصی در یکی از دروس یا کاری ندارند و تعداد افراد این چنینی هم در سطح جامعه کم نیستند.

 

حجت الاسلام مرادی در پایان اظهار داشت: باید برنامه ریزی هدفمند عملیاتی انجام شود، تا برای رسیدن به یک حوزه انقلابی آمادگی بیشتری را داشته باشیم و آنچه که مد نظر رهبر معظم انقلاب است محقق شود.