امروز سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

دولت باید از تولید داخلی بیشتر حمایت کند پنجشنبه ۲ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۴:۲۰


دولت باید از تولید داخلی بیشتر حمایت کند تعداد بازدید: ۲۳

نماینده طلاب و فضلای استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای رونق کسب و کار حمایت دولت نیاز است، اظهار داشت: در واقع برای اینکه کسب و کار در جامعه رونق پیدا کنتد بایستی ارتباط بانک ها با مراکز تولید بیشتر شود و سود بانک ها از وامی که می دهد کمتر شود.
 
 
حجت الاسلام علی اعلائی بنابی، نماینده طلاب و فضلای استان آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی، با  بیان اینکه برای رونق کسب و کار حمایت دولت نیاز است، اظهار داشت: در واقع برای اینکه کسب و کار در جامعه رونق پیدا کنتد بایستی ارتباط بانک ها با مراکز تولید بیشتر شود و سود بانک ها از وامی که می دهد کمتر شود.
 
وی با بیان اینکه دولت با پرداخت سودهای کم بهره بانکی می تواند اولین قدم را در جهت رونق کسب و کار بردارد، افزود: در مرحله بعد دولت باید راهکاری را ترسیم کند، که تورم را به حداقل برساند و در عین حال راه کارهایی هم برای خروج از رکود ایجاد کند.
 
عضو مجمع نمایندگان ادامه داد: اگر تورم مهار شود معمولا به رکود می انجامد این یک راهکارهایی هم دارد که از راه ارتباط با دانش، دانشگاه ها و صنعت خصوصا ارتباط مراکز دانش بنیان اگر با حمایت دولت با صنعت و تولید بیشتر شود این قطعا به نتیجه خواهد رسید و تولید، کسب و کار رشد خواهد کرد.
 
 حجت الاسلام اعلائی بنابی ادامه داد: هر چند توان مصرف در داخل هم کم باشد، اگر شرکت سرمایه گذاری دانش بنیاد شود و با صنعت گره بخورد می تواند صادرات پیش بیاید، که این خودش منشا کسب و کار خواهد شد. 
 
وی در یک جمع بندی کلی حمایت بانکی و پولی از مراکز تولید با حداقل بهره ای که از آنها می گیرد، ارتباط مراکز دانش بنیان با مراکز صنعتی و مهار تورم و از بین بردن رکود را راهکارههای برای رونق کسب و کار دانست و اظهار داشت: اگر دولت بتواند این ها را جا بیندازد می تواند در کسب و کار و معیشت مردم به صورت مثبت موثر واقع شود.